Elektronický komunikačný portál

Elektronický komunikačný portál (EKP) je určený pre registrovaných zákazníkov na komunikáciu so Slovenskou poštou, a. s.
EKP umožňuje:
  • vkladanie dokumentov podpísaných elektronickým podpisom do interných systémov Slovenskej pošty, a. s.
  • preberanie výstupných dokumentov zo spracovania z interných systémov Slovenskej pošty, a. s.
Pre komunikáciu s EKP je potrebné sa zaregistrovať a nainštalovať aplikáciu externý klient.
  • Externý klient pre vytváranie, podaj a preberanie súborov poštových poukazov kliknite TU
  • Externý klient pre podaj a preberanie súborov elektronických podacích hárkov kliknite TU

V prípade, že Vašu žiadosť o registráciu budete chcieť podpísať elektronickým podpisom a nemáte ešte nainštalované príslušné komponenty, kliknite na Inštalácia podpisovania


Pre zmenu údajov osôb komunikujúcich prostredníctvom EKP kliknite na Zmena údajov osôb
Pre zmenu údajov organizácie kliknite na Zmena údajov organizácie
Pre zmenu údajov viažucich sa k Vašej osobe, priradenie alebo zmenu certifikátu a zmenu hesla kliknite na Zmena osobných nastavení

Príručka pre užívateľov
Podmienky pre poskytovanie služieb cez EKP
eReklamačný list